Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Підрозділи університету >
Бібліотека університету >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9339

Название: Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету
Другие названия: Organizational and pedagogical conditions for the formation of future managers’ leadership competence with in the University Environment
Авторы: Нестуля, Світлана Іванівна
Ключевые слова: менеджер
лідер
формування
лідерська компетентність
організаційно-педагогічні умови
дистанційне навчання
кайдзен
manager
leader
development
leadership competence
organizational and pedagogical conditions
distance learning
kaizen
Issue Date: 2020
Издатель: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Библиографическое описание: Нестуля С.І. Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету // «Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». – 2020. – N3(132). – С.7-16.
Аннотация: Особливого значення в умовах динамічних змін, що відбуваються в сучасному суспільно-політичному, економічному, освітньому просторах України, набуває провідна роль ефективних менеджерів, лідерів-професіоналів, здатних до швидкої адаптації до трансформаційних та модернізаційних процесів, які нині відбуваються в українській економіці, політиці, виробництві, освіті, сфері послуг тощо. Відтак, постає проблема формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. Метою проведеного дослідження є обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університетів та окреслити шляхи їх реалізації. З’ясовано, що організаційно-педагогічні умови доцільно трактувати як принципові підстави для поєднання дій, які становлять процес формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. І розглядати їх, рівно як і впроваджувати, потрібно комплексно. Визначено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови у такому формулюванні: спеціальна підготовка науково-педагогічних кадрів університету до процесу формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів (реалізовано засобом упровадження авторської освітньої програми курсу «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»; активізації участі викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо); розширення можливостей процесу формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів шляхом упровадження дистанційного навчання в освітньому середовищі університету (реалізовано за допомогою створення дистанційного курсу «Основи лідерства»); впровадження системи кайдзен в освітньому середовищі університету (реалізовано у ході постійно дієвого семінару-практикуму «Технологія кайдзен: шлях до лідерства»). The leading role of effective managers, leaders, professionals, capable of rapid adaptation to the transformation and modernization processes in the current Ukrainian economy, politics, production, education and services is of particular importance in the context of the dynamic changes that are taking place in the contemporary socio-political, economic and educational space of Ukraine. Therefore, the problem of developing leadership competence of future managers in the university's educational environment arises. The purpose of the research is to substantiate organizational and pedagogical conditions for developing leadership competence of the future managers in the educational environment of universities and to outline the ways of their realisation. It has been found out that organizational and pedagogical conditions should be interpreted as fundamental grounds for combining actions facilitating the process of developing future managers’ leadership competence in the university's educational environment. It is necessary to consider them as well as to implement. The organizational and pedagogical conditions have been defined and substantiated: special training of the scientific and pedagogical tertiary staff in developing future managers’ leadership competence (round tables, workshops, trainings, etc.); enhancement of the process of developing future managers’ leadership competence through the implementation of distance learning in the university's educational environment (realized through the creation of a distance course "Fundamentals of Leadership"); implementation of the “kaizen” system in the educational environment of the university (implemented in the framework of the ongoing seminar-workshop "Kaizen Technology: the Path to Leadership").
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9339
ISSN: 2414-5076 Print
2617-6688 Online
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Нестуля С.І. Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету.pdf635 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback