Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7437

Название: Розвиток національної економіки в індикаторах споживчого ринку: теорія, методологія, практика
Другие названия: Развитие национальной экономики в индикаторах потребительского рынка: теория, методология, практика
National Economy Development in Consumer Market Indicators: Theory, Methodology, Practice
Авторы: Яхно, Тетяна Петрівна
Ключевые слова: ринкові відносини
споживчий ринок
національна економіка
розвиток
моделі економічного розвитку
державне регулювання
ринкове саморегулювання
макроекономічна та соціальна стабільність
Issue Date: 21-Nov-2019
Аннотация: Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій щодо розвитку національної економіки України, який ідентифікується станом споживчого ринку. У роботі систематизовано й узагальнено теоретичні аспекти розвитку національної економіки з урахуванням особливостей постіндустріальної трансформації ринкових і суспільних відносин. Виокремлено типи та визначено особливості моделей економічного розвитку країн. Сформовано теоретичні та методологічні підходи до визначення паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання. Обґрунтовано концепт взаємозалежності економічного розвитку, ринку, добробуту та багатства суспільства. Категоріально та сутнісно визначено споживчий ринок у контексті розвитку національної економіки. Розкрито зміст споживчого ринку в аспекті неоекономічних процесів відтворення людини та суспільства. Розроблено методологічні засади дослідження стану споживчого ринку в контексті оцінки розвитку національної економіки. Здійснено оцінку ступеня макроекономічної стабільності на основі показників стану та динаміки споживчого ринку. Обґрунтовано можливості та виявлено межі використання показників стану споживчого ринку для діагностики соціального розвитку в Україні. Розроблено положення промислової політики України на основі урахування проблем, виявлених і відображених у змінах споживчого ринку. Ідентифіковано особливості фінансової політики України через виявлення її ролі у розвитку споживчого ринку. Визначено напрями зовнішньоекономічної політики України та її вплив на стан внутрішнього споживчого ринку. Встановлено напрями соціалізації економіки й індивідуалізації споживчого ринку; охарактеризовано їх як необхідні передумови національного розвитку. Запропоновано напрями та засоби заохочення розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні відповідно до імперативу споживчого ринку. Обґрунтовано доцільність імплементації міжнародних ініціатив і стандартів соціальної відповідальності в Україні та розроблено заходи відповідного спрямування.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7437
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref.pdf885,26 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback