Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7079

Название: РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Авторы: Гудзь, Тетяна Павлівна
Ключевые слова: Ключові слова: підприємство, реструктуризація, фінансова рівновага, реструктуризаційні заходи, стадії життєвого циклу підприємства, конкурентоспроможність
Issue Date: Oct-2018
Издатель: ПУЕТ
Библиографическое описание: Гудзь Т. П. Реструктуризація як метод управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2018. № 3. С. 103–110.
Аннотация: Анотація. Метою статті є теоретичне обґрунтування правильності вибору різних видів реструктуризації залежно від життєвого циклу підприємства та стану циклічності фінансової рівноваги. Успішно проведена реструктуризація підприємства закладе основу для генерації стійкої стратегії розвитку й підвищення конкурентоспроможності підприємства в майбутньому. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети базується на загальнонаукових методах дослідження: діалектичного та системного аналізу, класифікації та типології, процесного та стратегічного підходів до досліджуваних об’єктів і процесів, з урахуваннам тенденцій і закономірностей розвитку сучасної економіки, фундаментальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених-економістів. Результати. Запропоновано авторську концепцію вибору комбінації реструктуризаційних заходів для застосування залежно від життєвого циклу підприємства та стану циклічності фінансової рівноваги. Зазначено, що практичні рекомендації щодо побудови ефективної програми реалізації реструктуризації підприємств можуть застосовуватися як до збиткових підприємств, так і до успішно діючих. Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення статті мають прикладне значення та можуть бути використані в економічній діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання. Системний підхід до проведення процесу реструктуризації сприятиме якісному проведенню структурних перетворень, дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування вітчизняних підприємств, їх життєдіяльність та конкурентоздатність.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7079
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3 88 2018 гудзь_copy.pdf972,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback