Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7077

Название: СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Авторы: Гудзь, Тетяна Павлівна
Ключевые слова: фінансова рівновага, фінансова безпека, фінансова криза, стратегія, управління, сталий розвиток
Issue Date: Oct-2018
Издатель: ОНЕУ
Библиографическое описание: Гудзь Т. П. Стратегія управління фінансовою рівновагою підприємства. Науковий вісник ОНЕУ. 2018. № 10 (262). С. 70–85.
Аннотация: Предметом дослідження даної статті є теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління фінансовою рівновагою підприємства. Мета статті полягає у визначенні альтернативних видів стратегій управління фінансовою рівновагою підприємства. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: діалектичного підходу, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, логічного підходу, інтегрального аналізу, аналізу тенденцій, графічного методу. Уточнено визначення понять «управління фінансовою рівновагою» та «стратегія управління фінансовою рівновагою». Визначено місце управління фінансовою рівновагою в системі менеджменту підприємства як складової фінансової безпеки. З’ясовано місце стратегії управління фінансовою рівновагою у складі стратегічного набору фінансової безпеки підприємства як її центральної ланки. Обґрунтовано роль стратегії управління фінансовою рівновагою підприємства, яка полягає у збалансуванні комплексу субстратегій фінансової безпеки: управління грошовими потоками, капіталом, фінансовими ризиками та антикризового менеджменту. Запропоновано здійснювати вибір виду стратегії управління фінансовою рівновагою залежно від її якісного змісту (надійна, вразлива, порушена). Класифіковано види стратегій управління фінансовою рівновагою підприємства. У розрізі видів стратегій управління фінансовою рівновагою підприємства визначена мета та політика її реалізації. Удосконалено теоретичні засади фінансового менеджменту в частині управління фінансовою безпекою підприємства шляхом консолідації його функцій у напрямі забезпечення фінансової рівноваги підприємства. Запропонований підхід до вибору виду стратегії управління фінансовою рівновагою підприємства реалізований на прикладі ПАТ «Азот». Практичне значення результатів наукового дослідження полягає у забезпеченні диференційованого підходу до стратегічного управління фінансовою рівновагою залежно від її стану та підпорядкуванні реалізації місії підприємства.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7077
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Моя стаття НВ Одеса 10 2018.pdf204,13 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback