Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6607

Название: Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks
Другие названия: ГРОШОВІ КОШТИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЯК МОЖЛИВІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Зозуля, Євген Вікторович
Zozulia, Yevhen
Руденко, Людмила Дмитрівна
Rudenko, Liudmyla
Ключевые слова: commercial bank
internally displaced person
deposit contract
welfare payment
the National Bank of Ukraine
комерційний банк
внутрішньо переміщена особа
депозитний договір
соціальна допомога
Національний банк України
Issue Date: 2017
Издатель: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”
Библиографическое описание: Derevyanko B. Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks / B. Derevyanko, Y. Zozulia, L. Rudenko // Banks and Bank Systems. – 2017. – № 4. – P. 211-217.
Серия/номер: Vol. 12, Issue 4.;
Аннотация: The article highlights the necessity of ensuring the interests of the state, commercial banks and internally displaced persons. The analysis of the scientific literature has shown that there is no the problem of this kind in the European countries. So wide “hybrid warfare” in the world history is being waged on the territory of Ukraine. The world has not encountered similar problems. The extensive research of the scientific literature has shown that Ukrainian scientists attempted to solve the problems of bank management, the market of deposit services, the relations of commercial banks with the National Bank of Ukraine, the management of banking system and risks, etc. The relations of three participants (internally displaced persons, commercial banks and the National Bank of Ukraine) in the deposit market of Ukraine have not been under study yet. This paper explores the ways in which it is possible to combine the interests of the state, internally displaced persons and banks and find new sources of banks’ credit resources. The methodological approach taken in this study is a mixed methodology based on dialectical method, formal-and-logical method, logical-and-juridical method and methods of analysis, synthesis, and comparison. The uniqueness of the problem for the economy and social sector of the European countries is determined; the ways of the state support of citizens-investors in their economy and national banks are explored, and some important changes in the Ukrainian legislation are studied.
Описание: У статті вказано на необхідність забезпечення інтересів держави, комерційних банків та внутрішньо переміщених осіб. Аналіз наукової літератури показав, що в європейських країнах такої проблеми немає. На території України ведеться широка «гібридна війна», якій не було аналогів у світовій історії. В інших державах світу подібних проблем не виникало. Комплексне дослідження наукової літератури показало, що українські вчені намагалися подолати проблеми, пов’язані з управлінням банками, функціонуванням ринку депозитних послуг, відносинами комерційних банків з Національним банком України, управлінням банківською системою та ризиками тощо. Відносини між трьома учасниками (внутрішньо переміщеними особами, комерційними банками та Національним банком України) на ринку депозитів України до сьогодні вивчені недостатньо. В анотованій статті пропонуються шляхи, якими можна об’єднати інтереси держави, внутрішньо переміщених осіб та банків, а також знайти нові джерела кредитних ресурсів банків. Методологічний підхід, використаний у цьому дослідженні, – це застосування комплексної системи, заснованої на діалектичному методі, формально-логічному методі, логіко-правовому методі та методах аналізу, синтезу і порівняння. Предметом дослідження є унікальна проблема для економіки та соціального сектору європейських країн; у статті пропонуються шляхи державної підтримки громадян-інвесторів в економіку та українські банки; пропонуються деякі важливі зміни до українського законодавства.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6607
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko_Zozulia_Rudenko_2017.pdf289,48 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback