Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6309

Название: EXTERNAL FACTORS IMPACT ON THE UKRAINIAN METALLURGICAL ENTERPRISES FINANCIAL EQUILIBRIUM
Авторы: Гудзь, Тетяна Павлівна
Ключевые слова: фінансова рівновага, фінансове здоров’я, математичний гностичний аналіз, вплив зовнішніх факторів
financial equilibrium, financial health, mathematical gnostics, external factors impact
Issue Date: Jan-2018
Издатель: Scientiǁc Consulting Community «Open Europe»
Библиографическое описание: Gudz T. External factors impact on the Ukrainian metallurgical enterprises financial equilibrium / T. Gudz // Economic and Law Paradigm of Modern Societ.– 2018. – Issue 1. – P. 7-14.
Аннотация: Метою статті є побудова економіко-математичної моделі впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємства. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: діалектичного підходу, індукції, дедукції, аналізу коефіцієнтів, методу таксономії, математичного гностичного аналізу, трендового аналізу. Обґрунтований індекс фінансової рівноваги металургійних підприємств України. До складу індексу входять показники, що характеризують ліквідність активів, фінансову стійкість, прибутковість підприємств металургії. Виведений індекс дозволяє комплексно оцінити стан фінансової рівноваги металургійних підприємств України. Отриманий індекс фінансової рівноваги є об’єктом економіко-математичного моделювання. Створений методичний інструмент для моделювання впливу монетарних та економічних факторів ринкового середовища на фінансову рівновагу металургійних підприємств. Розроблена економіко-математична модель прогнозування індексу фінансової рівноваги металургійних підприємств може бути застосована при аналогічних дослідженнях економік держав світу. Результати дослідження мають практичну цінність для удосконалення фінансового менеджменту металургійних підприємств.
Описание: This paper objective is to construct the economic-mathematical model of external factors impact on the Ukrainian metallurgical enterprise financial equilibrium. The following general scientific and special research methods have been used to achieve the objectives: dialectical approach, induction, deduction, coefficient analysis, taxonomy method, mathematical gnostics, trend analysis. The index of financial equilibrium of metallurgical enterprises of Ukraine is substantiated. It includes the indicators characterizing liquidity of assets, financial stability, profitability of the metallurgical enterprise. The proposed index allows comprehensively assessing Ukrainian metallurgical enterprises financial equilibrium state. The obtained financial equilibrium index is economic-mathematical modeling object. The methodical tool for modeling the impact of monetary and economic factors on the metallurgical enterprises financial equilibrium is created. The developed economic-mathematical model of metallurgical enterprises financial equilibrium index forecasting can be applied with similar studies countries economics in the world. The results of the study have some practical value for metallurgical enterprises financial management improving.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6309
ISSN: 2414-0414
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
156-291-1-SM_copy.pdf350,31 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback