Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії >
Глави з книги >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10398

Название: СТАТЕВО-ВІКОВІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Авторы: Близнюк, В. В.
Ключевые слова: ринок праці
управління персоналом
Issue Date: 7-Apr-2021
Аннотация: Стаття присвячена виявленню гендерно-віко- вих асиметрій національного ринку праці та розробці інстру- ментарію державної політики зайнятості щодо їх пом’якшення. Особливої уваги приділено розвитку молодіжного сегменту ринку праці та зайнятості осіб старшого віку. Автором доведе- но, що гендерна сегрегація є вагомим фактором диспропорцій у сфері зайнятості в цілому, кар’єрних перспектив, рівнів оплати праці, а в подальшому відмінностями у розмірах пен- сійного забезпечення. Динамічні оцінки повікової професійної сегрегації на українському ринку праці свідчать про помірні її значення, із значно вищими показниками у молодіжній групі та подальшому її вирівнюванню у старших вікових групах. Молодь, так як і особи передпенсійного та старше працездат- ного віку є менш конкурентоспроможними на ринку праці та більш вразливими до деформалізації трудових відносин.
Описание: Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики : монографія / С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля [та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної. – Полтава, 2020. – 695 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R).
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10398
Appears in Collections:Глави з книги

Files in This Item:

File Description SizeFormat
В. В. Близнюк.pdf767,87 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback