Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу >
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи >
Посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10374

Название: Міжнародне технічне регулювання
Авторы: Сахно, Тамара Вікторівна
Семенов, Анатолій Олексійович
Ключевые слова: Технічне регулювання
Issue Date: 5-Apr-2021
Аннотация: Фундаментом створення та функціонування єдиного світового ринку є вільне переміщення товарів. Наявність в міжнародній торгівлі технічних бар'єрів створює перешкоди як для виходу української продукції на європейські та міжнародні ринки, так і для доступу вітчизняних споживачів до якісних закордонних продуктів. Механізми ліквідації технічних бар'єрів в торгівлі базуються на взаємному визнанні результатів оцінки відповідності, що може бути забезпечено тільки в результаті технічної гармонізації. Така гармонізація досягається наявністю в країні сучасної системи технічного регулювання, яка б відповідала загальновизнаним міжнародним нормам та правилам, насамперед, Світової організації торгівлі та міжнародних організацій з стандартизації. Основними складовими системи технічного регулювання є стандартизація; оцінка відповідності (сертифікація товарів, робіт, послуг), метрологія, акредитація органів з оцінки відповідності та випробувальних і калібрувальних лабораторій. Викладання дисципліни "Міжнародне технічне регулювання" ґрунтується на знаннях забезпечуючих дисциплін: "Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управління якістю)", "Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)" та використання їх в процесі вивчення даної дисципліни.
Описание: Міжнародне технічне регулювання [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні програми «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Т. В. Сахно, А. О. Семенов. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 165 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. – На укр. яз.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10374
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
МТР-посібник.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback