Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу >
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи >
Посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10373

Название: Державний ринковий нагляд
Авторы: Семенов, Анатолій Олексійович
Сахно, Тамара Вікторівна
Ключевые слова: Ринковий нагляд
Правові засади
Контроль продукції
Безпечність продукції
Issue Date: 5-Apr-2021
Аннотация: Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід’ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій. Стратегічний курс на поліпшення якості й конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення захисту інтересів споживача має широку нормативну базу. Методологія підвищення якості життя закладена в основу діяльності багатьох державних і громадських структур. Розвиток ринкового нагляду відбувається нині переважно у руслі розвитку світової практики. При цьому значною мірою методи, схеми та організація ринкового нагляду коригуються, адаптуються до особливостей сучасного стану вітчизняної економіки, все більше стають дійовими інструментами регулювання ринкової економіки. У період переходу від адміністративно-командної системи управління економікою до ринку, росту підприємництва вони у значній мірі забезпечили захист споживача від надходження в сферу обігу неякісних і небезпечних товарів. Сьогодні споживач хоче бути впевненим в тому, що надана постачальником продукція за сукупністю своїх характеристик здатна задовольнити його потреби, і має право на бажання отримати від постачальника відповідні докази цього. Найкращий спосіб доведення, що об’єкт відповідає задекларованим у технічних регламентах супроводжувальній документації чи рекламних проспектах показникам якості, - це здійснення контролю цього об’єкта експериментальними методами, оцінювання його відповідності шляхом спостережень, випробувань та вимірювань. Лише на підставі отриманих об’єктивних оцінок можна зробити висновки щодо придатності продукції, тому існує необхідність ринкового нагляду з метою підвищення ефективності захисту людини і довкілля від небезпечної та неякісної продукції.
Описание: Державний ринковий нагляд : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Експертиза та митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / А. О. Семенов, Т. В. Сахно. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 48 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10373
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Посібник.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback